История

Фирма "Вертикал" е регистрирана на 25.04.1989 г., притежаваща 23 годишна история на български пазар. Фирмата се занимава с разнообразие от дейности и услуги, които се изразяват най-вече с качествено изпълнение и професионализъм.

Опитът и непрестанното търсене на нови методи и технологии ни кара да се чувстваме уверени в себе си  и да се гордеем с направеното от нас.

Това е оценката и на нашите партньори,които могат да гарантират доброто име и авторитет на фирмата

Опорни точки

Фирма „Вертикал” гр. Плевен се ползва с авторитет в стоителния отрасъл.

- Опирайки се на опита на инженерно-техническите и икономическите кадри;

- Фирма ”Вертикал” - Плевен застава твърдо зад качеството и ефективността на извършеното от нея.

- Високото качество е плод на стабилната организация и мобилна управленческа структура.

Новини

Към настоящият момент, фирма Вертикал работи по обслужването на обектите си в цялата страна.

За повече информация, можете да позвъните на тел. +359 (0) 899 804 721