За контакти

гр. Плевен

ул. "Дойран" №140, ет.3

Тел. / факс 064844790

+359 (0) 899 804 721

e-mail: vertical@abv.bg

www.vertical-bg.com

 

ФОРМУЛЯР ЗА ВРЪЗКА:

Къде се намираме: 


Вижте по-голяма карта

 

 

Новини

Към настоящият момент, фирма Вертикал работи по обслужването на обектите си в цялата страна.

За повече информация, можете да позвъните на тел. +359 (0) 899 804 721