Проекти

СПИСЪК

на част от извършените

строително-ремонтни работи от

СД "Вертикал - Петков и Сие"

 

1. Комини:  
Торкрет на комин Н = 180 при ТЕЦ "Девня" 5870 м2
Торкрет на комин Н = 120 при "Целхарт" - гр. Стамболийски 700 м2
Торкрет на комин Н = 120 при ТЕЦ "Антибиотик" 200 м2
Торкрет на комини Н = 124 при ТЕЦ "София-север" 2 800 м2
Торкрет на комини Н = 124 при ТЕЦ "София-изток" 800 м2
Торкрет на комин 1 Н = 120 ТЕЦ "София 1 000 м2
Торкрет на комин Н = 100 НХК "Бургас" 1 000 м2
Торкрет на комин Н = 60 при ТЕЦ "Шумен" 720 м2
Торкрет на комин Н = 40 стара газова сяра НХК "Бургас" 250 м2
Торкрет на комин Н = 40 - армиран ЗШЗИ "Победа" Бургас 250 м2
Торкрет - армиран на кула за амониева силитра "Неохим" 1 000 м2
Торкрет - армиран, димрход "Топлофикация" Бургас 200 м2
Торкрет - армиран, IVта метростанция - София 150 м2
Торкрет на комин Н = 180 при ТЕЦ "Марица Изток - 2" 460 м2
   
2. Охладителни кули:  
Торкрет на охладителна кула ТЕЦ "Димитровград" 5 000 м2
Торкрет на охладителна кула ТЕЦ "Русе" 10 600 м2
Торкрет на охладителна кула № 1 НХК "Бургас"  10 600 м2
Торкрет на охладителна кула № З НХК "Бургас" 3 800 м2
Торкрет на охладителна кула ТЕЦ Плевен 2 000 м2
Торкрет на охладителна кула № 2 НХК "Бургас" 10 600 м2
Торкрет на машинен корпус завод "Рулон" София 4 000 м2
Торкрет на басейн на охладителна кула № 1 НХК 2 000 м2
   
3. Други инженерни съоръжения:  
Торкрет носеща естакада НХК "Бургас" 2 000 м2
Торкрет на охладителен канал ТЕЦ 1 "Марица-изток" 550 м2
Торкрет на басейн на охладителна кула ТЕЦ 3 "Марица-изток" 100 м2
Торкрет на охладителна кула - II ТЕЦ 1 "Марица-изток" 900 м2
Торкрет на тавани и колони, главен корпус - реконструкция ТЕЦ 1 "Марица-изток" 5 000 м2
 Торкрет на водосборен басейн ВЕЦ „Черни Осъм” 890 м2
Торкрет на тунел на хвостохранилище с. Елешница 800 м2
Торкрет на пртивопожарен басейн на подстанция„Мизия”  400 м2
Торкрет на канал ВЕЦ „Росица” 10 000 м2
Стомано-Торкрет силози кариера "Диабаз" - гара "Бов" 1 560 м2
Торкрет на басейн на пречиствателна станция завод „Дурапак”  
Пясъкоструене и боядисване на транспортни естакади 6 и 12  360 м2
ТЕЦ „Марица Изток -3” 12 000 м2
   
   
3. Ремонтни работи по мостови съоръжения  
Торкрет колони виадукт "Елешница" - магистрала "Хемус" 1 800 м2
Торкрет виадукти - магистрала "Хемус"  
"Бебреш"  1300 м2
Коренишки дол 550 м2
- Риалти 2200 м2
Благоевградски 910 м2
Самоковски 3300 м2
31 до 34 км. 1 300 м2
Торкрет магистрала "Хемус" - виадукт "Елешница" 1 500 м2
Торкрет на 5 бр. Виадукти на АМ Тракия от 15 до 20 км.  8 320 м2
Торкретвиадукт 37 км. АМ Тракия  1 100 м2
Торкрет на мост над р. Марица – гр. Свиленград  950 м2
Торкрет мост над жп линия гр. Харманли  800 м2
Армиран торкрет на тунел „Витиня” – АМ „Хемус”  1 000 м2
Торкрет на надлез околовръстен път – Ботевград 480 м2
Торкрет на 13 моста в участъка Златица- Клисура   1 500 м2
Армиран торкрет на надлез „Черковна” – София 4 380 м2
Торкрет надлез „Бакърена фабрика” – София 1 400 м2
 Торкретнадлез бул. Брюксел – София  6 970 м2
 Ремонт на лагери на носещите греди на мост за метро – „Въртопа”  
 Ремонт на лагери на главни греди на 4 бр. Мостове АМ „Тракия”  
 Ремонт на лагери на главни греди на 3 бр. Мостове АМ„Хемус”  
 Основен ремонт на мост 37км. АМ „Тракия” , включващо разбиване на тротоарни конзоли и пътна плоча, подсилване на фундаменти на колони, подмяна на лагери и главни греди  
Подмяна на фуги на 3 бр. Мостове АМ„Хемус”  
Подмяна на фуги на мост на околовръстен път гр. Русе  
   
4. Изграждане на съоръжения за възобновяеми енергийни източници:  
Вятърна електроцентрала „ Коджакуз”  
Вятърна електроцентрала „Българево-2”   
Вятърна електроцентрала „Българево-2” – Втори етап  
Фотоволтаична електроцентрала „Радишево”  
Метеорологична мачта на връх „Чуката”  
Фотоволтаична електроцентрала „Луцифер”- Търговище  
   
5. Телекомуникационни съоръжения:  
Радиопреносно трасе за интернет София- Плевен, през връх Мургаш  

 

СПИСЪК

на част от извършените

водолазни дейности от

СД "Вертикал- Петков и Сие"

 

 

1 Ремонт на главен изпускател на язовир „Телиш”
2 Оглед и заснемане състоянието на водовземната шахта яз. ”Златоград”
3  Почистване от наноси и временно тампониране на водовземната шахта яз. ”Пордим”
4 Ежегодна профилактика и почистване на миди от шахтата на яз. „Милин кладенец”
5  Ремонт на водовземането на яз. „Николаево”
6 Ремонт на главен изпускател на яз. „Пелово”
7 Ремонт на водовземането на яз. „Бохот - 4”
8 Ежегодни водолазни дейности свързани с почистване и подмяна на саваците на ВЕЦ „Лъкатник”
9 Ежегодни водолазни дейности свързани с почистване и подмяна на саваците на ВЕЦ „Свражен”
10 Почистване и монтаж на водачи за дамбалкени в 5 броя шахти на ЦПС-1, ТЕЦ „Марица Изток – 2”

 

Новини

Към настоящият момент, фирма Вертикал работи по обслужването на обектите си в цялата страна.

За повече информация, можете да позвъните на тел. +359 (0) 899 804 721