Новини

Към настоящият момент, фирма Вертикал работи по обслужването на обектите си в цялата страна.

За повече информация, можете да позвъните на тел. +359 (0) 899 804 721