Услуги

Основни дейности и услуги:

 

 

                    торкрет на мостове, охладителни кули,комини и други съоръжения

         строително-монтажни работи на метални конструкции

         почистване и измиване на остъкления и фасади

         обрушване и обезопасяване на скални отвеси

         оглед, заснемане и ремонт на външна и вътрешна част на комини и димоходи

 

         Леководолазни работи на дълбочина до 40 метра:

         почистване и ремонт на язовирни шахти и шлюзове

         оглед и направа на карти на подводни съоръжения

         видео и фото снимки на подводната част на конструкции и платформи

         изваждане на повърхността на потънали обекти и съоръжения

Новини

Към настоящият момент, фирма Вертикал работи по обслужването на обектите си в цялата страна.

За повече информация, можете да позвъните на тел. +359 (0) 899 804 721